ČO JE DIGITÁLNA KLUBOVÁ KARTA?
ČO JE DIGITÁLNA KLUBOVÁ KARTA?
Digitálna klubová karta
Mnohé kluby v Európe dnes namiesto vstupeniek predávajú tzv. membership. Jednoducho ponúkajú fanúšikom zaplatiť istý členský príspevok (v anglickej Premier League  okolo 40£/sezónu) a stať sa členmi klubu. Na oplátku klub ponúkne fanúšikom rôzne benefity. Napríklad prednostné právo na nákup vstupeniek v ďalšej sezóne, špeciálne zľavy na produkty a služby klubu a jeho partnerov, exkluzívny obsah pre členom klubu, účasť na klubových podujatiach a pod. Ak by ste sa chceli poradiť o ďalších možnostiach, kontaktujte nás.
Systém CardSy je určený presne na vydávanie a manažment členských kariet. Zároveň je aj CRM systémom, kde môžete získať prehľad o svojich členoch, fanúšikoch. Zároveň je digitálna členská karta ideálnym riešením, hodným 21.storočia, s množstvom výhod. Koncept systému CardSy je postavený na hesle JEDNA KARTA PRE VŠETKO. Stačí mať jednu kartu v telefóne a máte v nej všetko potrebné (vstupenka, cashless karta na platenie v bufetoch na štadióne, parkovacia karta, členská karta na zľavy a pod.)
Digitálne karty sa ukladajú do natívnych aplikácií vo všetkých smartfónoch. V Apple zariadeniach (iPhone, iPad) je to „Wallet“ a v telefónoch a tabletoch so systémom Android je to „Google pay“ alebo napríklad „YourWallet“.
Digitálna klubová karta
Mnohé kluby v Európe dnes namiesto vstupeniek predávajú tzv. membership. Jednoducho ponúkajú fanúšikom zaplatiť istý členský príspevok (v anglickej Premier League  okolo 40£/sezónu) a stať sa členmi klubu. Na oplátku klub ponúkne fanúšikom rôzne benefity. Napríklad prednostné právo na nákup vstupeniek v ďalšej sezóne, špeciálne zľavy na produkty a služby klubu a jeho partnerov, exkluzívny obsah pre členom klubu, účasť na klubových podujatiach a pod. Ak by ste sa chceli poradiť o ďalších možnostiach, kontaktujte nás.
Systém CardSy je určený presne na vydávanie a manažment členských kariet. Zároveň je aj CRM systémom, kde môžete získať prehľad o svojich členoch, fanúšikoch. Zároveň je digitálna členská karta ideálnym riešením, hodným 21.storočia, s množstvom výhod. Koncept systému CardSy je postavený na hesle JEDNA KARTA PRE VŠETKO. Stačí mať jednu kartu v telefóne a máte v nej všetko potrebné (vstupenka, cashless karta na platenie v bufetoch na štadióne, parkovacia karta, členská karta na zľavy a pod.)
Digitálne karty sa ukladajú do natívnych aplikácií vo všetkých smartfónoch. V Apple zariadeniach (iPhone, iPad) je to „Wallet“ a v telefónoch a tabletoch so systémom Android je to „Google pay“ alebo napríklad „YourWallet“.
Vlastnosti digitálnej karty
icon-36
Dizajn
Členskú kartu vytvoríte za pár sekúnd. Kedykoľvek viete zmeniť  jej dizajn, obsah informácií na nej ako i jej platnosť.
icon-23
Distribúcia
Zakúpená vstupenka v rámci iniciatívy #vypredajmestadion je zároveň aj digitálnou klubovou kartou. Fanúšik dostane po zaplatení vstupenky do mailu link, kde si svoju digitálnu kartu môže jednoducho  stiahnuť do telefónu (aj iPhone, aj Android). V prípade straty ju viete okamžite zablokovať resp. znovu vystaviť.
icon-37
Obsah
Vďaka digitálnej členskej karte majú fanúšikovia jednoduchý prístup k vždy aktuálnym informáciám o klube, novinkám, kontaktom a pod. Môžete na nej napríklad zobraziť aktuálny stav vypredanosti vášho štadióna v rámci iniciatívy #vypredajmestadion.
icon-4
Komunikácia
Najdôležitejšou funkciou digitálnej karty je možnosť komunikácie s jej držiteľom. Prostredníctvom notifikácií na kartu viete poslať fanúšikom, klubovým členom, akékoľvek informácie. Či už sa jedná o link na nový rozhovor o vašom klube, alebo informáciu o začiatku prípravy po kríze, pozvať ich na tréningy a zápasy a mnoho ďalších možností. Je to v podstate nový komunikačný kanál podobný sociálnym sieťam. Avšak fanúšikovia dostávajú informácie priamo do svojho mobilu.
icon-21
Benefity
Digitálna členská karta je optimálnym nástrojom na poskytovanie benefitov pre vašich členov. Fanúšikovia jednak vidia všetky aktuálne benefity na jednom mieste a digitálna členská karta je zároveň jedinečným identifikátorom na čerpanie benefitov u všetkých, ktorí členom poskytujú nejaký benefit, či už vo forme zľavy, alebo extra služby.
icon-7
Prieskumy
Ďalším zaujímavým nástrojom, ktorý vám digitálna karta umožňuje, je efektívne a rýchle realizovanie ankiet, prieskumov, hlasovaní a pod. Toto môžete využiť práve v čase karantény a realizovať prieskum medzi fanúšikmi, aby ste sa lepšie vedeli pripraviť na dobu po korona kríze.

Oskenujte tento QR kód a stiahnite si digitálnu klubovú kartu.

Oskenujte tento QR kód a stiahnite si digitálnu klubovú kartu.

Vlastnosti digitálnej karty
icon-36
Dizajn
Členskú kartu vytvoríte za pár sekúnd. Kedykoľvek viete zmeniť  jej dizajn, obsah informácií na nej ako i jej platnosť.
icon-23
Distribúcia
Zakúpená vstupenka v rámci iniciatívy #vypredajmestadion je zároveň aj digitálnou klubovou kartou. Fanúšik dostane po zaplatení vstupenky do mailu link, kde si svoju digitálnu kartu môže jednoducho  stiahnuť do telefónu (aj iPhone, aj Android). V prípade straty ju viete okamžite zablokovať resp. znovu vystaviť.
icon-37
Obsah
Vďaka digitálnej členskej karte majú fanúšikovia jednoduchý prístup k vždy aktuálnym informáciám o klube, novinkám, kontaktom a pod. Môžete na nej napríklad zobraziť aktuálny stav vypredanosti vášho štadióna v rámci iniciatívy #vypredajmestadion.
icon-4
Komunikácia
Najdôležitejšou funkciou digitálnej karty je možnosť komunikácie s jej držiteľom. Prostredníctvom notifikácií na kartu viete poslať fanúšikom, klubovým členom, akékoľvek informácie. Či už sa jedná o link na nový rozhovor o vašom klube, alebo informáciu o začiatku prípravy po kríze, pozvať ich na tréningy a zápasy a mnoho ďalších možností. Je to v podstate nový komunikačný kanál podobný sociálnym sieťam. Avšak fanúšikovia dostávajú informácie priamo do svojho mobilu.
icon-21
Benefity
Digitálna členská karta je optimálnym nástrojom na poskytovanie benefitov pre vašich členov. Fanúšikovia jednak vidia všetky aktuálne benefity na jednom mieste a digitálna členská karta je zároveň jedinečným identifikátorom na čerpanie benefitov u všetkých, ktorí členom poskytujú nejaký benefit, či už vo forme zľavy, alebo extra služby.
icon-7
Prieskumy
Ďalším zaujímavým nástrojom, ktorý vám digitálna karta umožňuje, je efektívne a rýchle realizovanie ankiet, prieskumov, hlasovaní a pod. Toto môžete využiť práve v čase karantény a realizovať prieskum medzi fanúšikmi, aby ste sa lepšie vedeli pripraviť na dobu po korona kríze.

Made with  by Cardsy