Ako prebieha platba?
Klub si vytvorí u poskytovateľa platobnej brány Barion (https://www.barion.com/sk/) svoj účet bezplatne.
Fanúšik prostredníctvom kúpy virtuálnej vstupenky daruje klubu čiastku v hodnote ceny vstupenky resp. ľubovoľne vyššiu čiastku daru.
Platba za virtuálnu vstupenku prebehe prostredníctvom platobnej karty fanúšika.
Peniaze má klub na svojom účte hneď v reálnom čase. Následne si peniaze prevedie z Barion účtu na svoj bežný účet klubu.
Poplatok za platobnú bránu je vo výške 1.5%.
Ako prebieha platba?
Klub si vytvorí u poskytovateľa platobnej brány Barion (https://www.barion.com/sk/) svoj účet bezplatne.
Fanúšik prostredníctvom kúpy virtuálnej vstupenky daruje klubu čiastku v hodnote ceny vstupenky resp. ľubovoľne vyššiu čiastku daru.
Platba za virtuálnu vstupenku prebehe prostredníctvom platobnej karty fanúšika.
Peniaze má klub na svojom účte hneď v reálnom čase. Následne si peniaze prevedie z Barion účtu na svoj bežný účet klubu.
Poplatok za platobnú bránu je vo výške 1.5%.

Made with  by Cardsy